KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY za více než půl století své existence vychovala tisíce kvalifikovaných učitelů hudební výchovy pro všechny stupně škol. Mezi pedagogy i absolventy tohoto pracoviště figuruje řada osobností mezinárodního vědeckého, uměleckého a pedagogického významu.

V bakalářském studiu je nabízen obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, který se dále v navazujícím magisterském stupni dělí na Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy. K dispozici je rovněž studium v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika. V oboru Hudební výchova je také akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Studijní programy učitelství jsou koncipovány s cílem připravit budoucí učitele pro plně kvalifikovanou výuku a vybavit je nejen teoretickými vědomostmi, ale i praktickými hudebními dovednostmi, jež jsou výchozím předpokladem tvořivého a atraktivního pojetí hudební výchovy. Katedra také klade důraz na formování digitální a technické gramotnosti, a to jak nabídkou předmětů k hudebnímu softwaru a multimediálním prostředkům, tak i účastí na národních projektech a výzkumech.

Studentům se v průběhu studia dostává školení v celé řadě hudebních odvětví, od harmonie, dějin hudby, sbormistrovství, nástrojové hry či hlasové výchovy až po hudební pedagogiku, didaktiku a estetiku, multimediální počítačové aplikace, populární hudbu a mnoho dalších umělecky a pedagogicky zaměřených předmětůPři katedře pracuje komorní orchestr Collegium musicum a pěvecké sbory s celouniverzitní působností (vedoucí: Miloš Šmerda, Eduard Tomaštík, Jan Ocetek, Markéta Ottová).

Významnou aktivitou katedry jsou od r. 1965 pravidelné mezinárodní hudebněpedagogické konference MUSICA VIVA IN SCHOLA. Jsou pořádány ve spolupráci s Českou hudební společností, volně navazují na aktivity ISME (International Society for Music Education) a tematicky akcentují vždy aktuální okruhy problémů hudební výchovy v posledních desetiletích. Vědecká, odborná a publikační aktivita pracovníků katedry je vedle tvorby studijních textů, učebnic a monografií zaměřena zejména do okruhu problémů hudební sociologie, hudební axiologie, estetiky, sémiotiky, etnomuzikologie apod. Prostřednictvím konkrétních empirických výzkumů v celé oblasti hudební výchovy a hudební kultury usiluje o zachycení dynamiky proměn sociálních funkcí hudby v současném světě a životě mladého člověka (Bedřich Crha, Blanka Knopová, Judita Kučerová, Marek Sedláček ad.).

Mezinárodní angažovanost katedry je vedle spolupráce se spřátelenými univerzitami posilována pořádáním přednášek na zahraničních univerzitách, interpretačních kurzů a soutěží a především účastí katedry na mezinárodních projektech (Arts Without Limits, Musik kreativ+ a další).

Profil katedry je významně dotvářen bohatou uměleckou činností pedagogického sboru i studentů. Je zaměřena na kompozici a interpretaci soudobé hudby (Michal Košut – kompozice, Petr Hala – kompozice, klavír), na autentickou interpretaci staré hudby (Vladimír Richter – zpěv, Eduard Tomaštík – zpěv, dirigování), tvorbu z oblasti populární, rockové a filmové hudby (Marek Olbrzymek, Ondřej Musil), operní zpěv (Daniela Taylor, Marek Olbrzymek, Ondřej Musil) i na další oblasti instrumentální hry (Lenka Kučerová – klavír, Eduard Tomaštík – cimbál, Ondřej Musil – kytara) včetně koncertní korepetice (Petr Hala, Judita Kučerová). Bilance tvůrčích činů a umělecké interpretace zahrnuje např. účast na prestižních festivalech v ČR (Pražské jaro), v zahraničí (Bach Tage Hamburg), spolupráci s Národním divadlem Brno, Janáčkovou akademií múzických umění, rozhlasem a televizí u nás i v řadě evropských zemí či významnými vydavatelstvími (Supraphon, Arta). Členové katedry svoji erudici uplatňují také v rámci hudební publicistiky (KlasikaPlus, OperaPlus).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info