Výzkumné zaměření Katedry hudební výchovy hudby lze v současné době rozdělit do následujících oblastí: teorie a praxe hudební výchovy na základních, středních a základních uměleckých školách, vybrané problémy ve vzdělávání (např. možnosti využití digitálních technologií, míra aplikace hudebního folkloru); hudební sociologie (postoje pedagogů k lidové písni v hudební výchově na základních a středních školách; hudební preference mládeže vůči vážné, populární hudbě a hudebnímu folkloru); hudební analýza a interpretace jako záležitost percepčního vzdělání pro lepší porozumění hudbě s důrazem na sémiotiku a estetiku, v praktické rovině související s koncertní činností; umělecká historiografie coby archivní typ výzkumu mapující historii kulturního dění, organizací (např. Klub moravských skladatelů, Brněnský varhanní festival), života a díla vybraných kulturních osobností a umělců (sběratel lidových písní Martin Zeman, čeští kantoři). Oblasti výzkumu směřují (resp. obsahují přesahy) k využití ve školním hudebně-výchovném procesu, což je hlavní poslání katedry. Výzkum v těchto oblastech je (částečně) základní a (převážně) aplikovaný.

Hudebně-vzdělávací praxe

Výuka na základních uměleckých školách ČR

Lidová píseň a folklor ve výuce

Didaktika hudební výchovy

Moderní technologie a multimédia

Hudební hardware/software

Multimédia v hudebním vzdělávání

E-learning a on-line výuka

Hudební preference

Žánrové preference

Postoje vysokoškolské mládeže k artificiální hudbě

Postoje učitelů k lidové hudbě

Muzikologický výzkum

Stará hudba

Soudobá hudba

Kantoři a česká hudba 18. století

Filmová hudba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info