PĚVECKÝ SBOR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU

Dívčí pěvecký sbor s celouniverzitní působností

repertoár: duchovní i světské písně autorů současných i minulých, úpravy lidových písní, chansony a populární písně

členkami jsou převážně studentky PdF, ale i dalších fakult

konkurz: dvě písně vlastního výběru, z toho minimálně 1 a cappella; po přijetí přezkoušení rozsahu a zařazení do hlasové skupiny

OFICIÁLNÍ WEB

Umělecký vedoucí a sbormistr

Mgr. František Ostrý, Ph.D.


e‑mail:

Sbormistryně

V současné době na rodičovské dovolené.

BcA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info