Vizuální kurzy a materiály

SLOVNÍ VÝKLAD / NOTOVÝ ZÁPIS

 • Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba (text) – dokument PDF
 • Technika klavírního doprovodu lidových písní (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, text) – dokument PDF
 • Příklady klavírních doprovodů (Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, noty) – dokument PDF
 • Příklady klavírních doprovodů vybraných lidových písní (Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, Hra na nástroj 1) – dokument  PDF 1. díl, dokument PDF 2. díl, dokument  PDF 3. díl
 • Sylabus k předmětu KEYBOARDY (text, obrázky) – dokument HTML

NOTY / CVIČENÍ

Multimediální kurzy

MOODLE A INTERAKTIVNÍ KURZY

 • Základy hry na klavír – podpůrný multimediální kurz pro studenty Učitelství pro MŠ – dokument HTML
 • Hra na klavír 2 – podpůrný multimediální kurz pro studenty Učitelství pro MŠ dokument HTML
 • Hra na klavír 3 podpůrný multimediální kurz pro studenty Učitelství pro MŠ – dokument HTML
 • Dějiny hudby – romantismus – dokument HTML, možnost stáhnout kurz v PDF a MP3
 • Improvizace klavírního doprovodu na základě akordových značek (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, text, obrázky, noty v PDF, zvukové ukázky v MP3) – dokument HTML
 • Teoretické základy hry na keyboard (text, obrázky, zvukové ukázky v MP3) – dokument HTML
 • Nástroje symfonického orchestru (zvuk a různé druhy artikulace, obrázky) – dokument HTML

HUDEBNÍ ANALÝZA (NOTY, ZVUK, KOMENTOVANÁ ANIMACE)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info