1. OFICIÁLNÍ DOKUMENTY PRO REALIZACI VÝZKUMU, PODPORA PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI


2. BIBLIOGRAFICKÉ A CITAČNÍ DATABÁZE, DIGITÁLNÍ A KLASICKÉ KNIHOVNY


3. SEZNAM VYBRANÝCH OBOROVĚ ZAMĚŘENÝCH IMPAKTOVANÝCH ČASOPISŮ


4. VĚDECKÉ PLATFORMY, CITAČNÍ MANAŽEŘI, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

* Používání AI nástrojů spadá do právně a eticky problematické oblasti. Za případné nekorektní, neetické či protiprávní zacházení zodpovídá uživatel! Více informací viz StanoviskoDoporučení k využití nástrojů umělé inteligence (AI) při plnění studijních povinností na MU.


5. CITACE, CITAČNÍ NORMY, GENERÁTOR CITACÍ, PLAGIÁTORSTVÍ

 

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info